Οικονομικά Αποτελέσματα

Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2018 1800 Kb
Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2017 942 Kb
Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2016 609 Kb
Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 629 Kb
Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2014 610 Kb
Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2013 1072 Kb

Συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης

 

Συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 954 Kb
Συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 2028 Kb

Συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016

112 Kb

Συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2015

230 Kb
Συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 103 Kb
Συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 110 Kb
Συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2011 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 183 Kb